Webdesign, WordPress en Service
Zonnehof Amersfoort
Zonnehof Amersfoort

Zonnehof Amersfoort

Op en rond de Amersfoortse Zonnehof spelen diverse ontwikkelingen waardoor het gebied verder zal veranderen in een woon-, en werkgebied met een eigen karakter, tussen station en binnenstad.

Verschillende eigenaren en initiatiefnemers in het gebied hebben plannen voor projecten.

De verschillende plannen worden los van elkaar ontwikkeld maar de ontwikkelaars werken wel samen. Het is niet meer de vraag óf de gebouwen en locaties op en rond de Zonnehof een nieuw leven kunnen krijgen. De gemeenteraad heeft beleid vastgesteld om kansen te benutten voor een bijzonder gebied met naast werkfuncties ook ruimte voor woningen. Die zijn hard nodig in de stad. Maar de plannen zijn nog niet af. De suggesties van belanghebbenden kunnen worden gebruikt bij de verdere uitwerking.