The Visual Connection

thevisualconnection xxl

thevisualconnection.nl

The Visual Connection helpt organisaties visueel te werken bij uiteenlopende vraagstukken. Visuele meetings vergroten de participatie, de gezamenlijke denkkracht en inzicht in ‘the bigger picture’. Ideeën, acties en veranderingen zijn veel helderder als je gebruik maakt van visuele taal.

Veel mensen weten het al, maar het moet soms weer eens gezegd worden: iedereen die zit te tekenen (of doodelen zoals het vaak heet) tijdens een vergadering, moet je gewoon hun gang laten gaan. Want ze zijn niet afgeleid, maar vaak juist geconcentreerd aan het luisteren! Waarom kan je je zo goed concentreren tijdens het tekenen? Het is heel simpel: hersenactiviteit (door het tekenen) bevordert zowel de concentratie als het geheugen.

Bezoek de website

Terug