Hartelijk-Gefacitilteerd!

Hartelijk-gefaciliteerd

www.hartelijkgefaciliteerd.nl/

“Hartelijk Gefaciliteerd staat voor het slimmer bereiken van resultaten met groepen. Wij begeleiden eenmalige bijeenkomsten en faciliteren in verandertrajecten in organisaties, zowel bij bedrijven als de overheid. Wij trainen en coachen mensen in het faciliteren en procesbegeleiding, spreken over succesvol veranderen met de workshopaanpak op conferenties. Of zijn faciliterend dagvoorzitter. ”

Aan de hand van deze omschrijving maakten wij een overzichtelijke website die geheel volgens de responsive methode is opgebouwd. In nauwe samenwerking met Jeroen Blijssie en Annet Noordik kwamen we tot een helder en zeer leesbaar geheel.

Bezoek de website

Terug